PRECEŇUJTE
svoje produkty
AUTOMATICKY

Ako funguje Pricing Fox?

Pricing Fox je aplikácia pre platformu Mergado, ktorá vám pomôže s cenami vášho e-shopu. Ceny sortimentu bude automaticky meniť podľa vami nastavených požiadaviek aby boli čo najviac prijateľné.

Po zapnutí aplikácie nastavte vstupnývýstupný element a adresu reportu z merania konverzií.

Na základe vami nastavených pravidiel začne aplikácia s automatickým preceňovaním.

Výstupné dáta si následne nahráte späť do vašej administrácie.

Čo je u nás nové?