Začnite s automatickou cenotvorbou vďaka univerzálnemu konektoru

Prispôsobte CSV alebo XLSX požiadavkám systému

Pomocou univerzálneho konektoru vytvoríte v aplikácii CSV alebo XLSX na mieru e‑shopového, skladového či ERP systému. Pridanú funkciu nájdete priamov  Nastavenie -> Napojenie -> Univerzálny konektor. 

 

 

Ako na výsledný konektor

  1. Najskôr si zvoľte formát konektoru. Na výber máte z CSV alebo XLSX. Pri CSV formáte si zároveň môžete vybrať formu Oddeľovača. Záleží len na vás, či preferujete čiarku alebo stredník. 
  2. Rovnako tak si môžte vybrať produkty, ktoré chcete do výsledného súboru zahrnúť. Môžete do neho zahrnúť buď všetky produkty, alebo iba precenený sortiment.
  3. Na záver si vytvorte výslednú podobu konektoru. V sekcii Položky nájdete dva stĺpce — Aktívne a Dostupné.
     

Stĺpec Dostupné — obsahuje všetky dostupné elementy, ktoré sa vám do výsledných súborov môžu hodiť.

Stĺpec Aktívne — zahŕňa vami vybrané elementy, ktoré sa prepíšu do výsledného konektoru. Na rozdiel od klasických exportov, položky v týchto stĺpcoch môžte ľubovoľne premenovávať i meniť ich poradie

Pokiaľ Pricing Fox prepojíte cez e‑shopové platformy a ich oficiálne API, do výsledného exportu sa dostanú iba precenené produkty.

Vytvorený konektor sa prepíše dole na stránke Napojenie. Záznam obsahuje základné informácie ako je názov konektoru, počet záznamov, deň vytvorenia, posledný dátum pregenerovania a stav. Konektor tiež kedykoľvek pregenerujete ručne pomocou tlačidla Pregenerovať.

Prečo používať univerzálny konektor

  • Pracuje s aktuálnymi dátami - exporty sa pregenerovávajú každé 4 hodiny 
  • Môžete do neho posielať precenené aj neprecenené produkty 
  • Ponúka širokú paletu variability — jednotlivé elementy jednoducho premenujte a zmeňte ich poradie

Univerzálny konektor prináša mnoho výhod, ale každý e‑shop musí mať svoj vlastný. Na jeden e‑shop teda vytvorte maximálne jeden konektor.

Vyzrejte nad konkurenciou

Do aplikácie sme pridali niekoľko nových funkcií pre ešte presnejšie monitorovanie vašich konkurentov. Nové funkcie nájdete priamo na stránke Konkurencia. Okrem klasického zoznamu e‑shopov, ktoré vidíte na kartách produktov, môžete teraz meniť poradie týchto sledovaných konkurentov podľa vlastných potrieb. Vybrané e‑shopy sa potom prepíšu na stránku Konkurencia.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Prihláste sa k odberu noviniek

Neutečú vám tie najzásadnejšie novinky z aplikácie Pricing Fox a tipy na články z odboru vyhľadávačov tovaru.